cookies

lördag 14 maj 2011

Personlighetstest på nätet = tveksamt resultat

Detta personlighetstest var ju intressant. Mitt resultat var en aning...ja, jag vet inte egentligen. Karriärsval stämmer förvånansvärt, tycker jag. Mina nära skulle nog inte hålla med om allt i min personlighetstyp. Ha ha ha. Tystlåten....

Din personlighetstyp:
Tystlåtna, vänliga och samvetsgranna. Pålitliga. Sätter oftast andras behov framför sina egna. Stabila och praktiskt lagda. Värdesätter trygghet och traditioner. Välutvecklat sinne för form och funktion. Uppmärksamma på detaljer i det sociala samspelet. Extremt lyhörda för andras känslor. Vill vara till nytta för andra.


Karriärer som skulle kunna passa dig:
Inredningsdesigners, designers, sjuksköterskor, administratörer, operativa chefer, sekreterare, förskole- och dagispersonal, socialarbetare, personalvetare, juristassistenter, präster, kontorsansvariga, affärsinnehavare, ekonomibiträden, hemmafruar/hemmamän, trädgårdsmästare, kuratorer, familjerådgivare, hälsovårdspersonal, bibliotekarier, medicintekniker.

Inga kommentarer: